Mẫu nhà

SHOPHOUSE

Số lượng lô: 31
Diện tích lô đất: 168m² – 248m²
Diện tích xây dựng: 92.46%

BIỆT THỰ LIỀN KỀ

Số lượng lô: 99
Diện tích lô đất: 375m² – 650m²
Diện tích xây dựng: 30.65%

BIỆT THỰ VEN SÔNG

Số lượng lô: 14
Diện tích lô đất: 489m² – 699m²
Diện tích xây dựng: 25.12%